ONTDEK
ONS
AANBOD

Update 6% btw voor nieuwbouw na sloop & heropbouw

Huizen in De Kazerne nog steeds te koop aan 6% btw!

Het verlaagd BTW tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in gans België werd ingevoerd in 2021 als tijdelijke (herstel)maatregel vanwege corona. De maatregel liep initieel af op 31 december 2022, maar werd met één jaar verlengd t.e.m. 31 december 2023.

Nieuwe permanente maatregel vanaf 1 januari 2024

In de begrotingsonderhandelingen werd beslist om de maatregel te behouden en permanent te maken vanaf 1 januari 2024. Alle huidige voorwaarden blijven behouden met één groot verschil: particulieren die een woning kopen in een afbraak en heropbouwproject van een projectontwikkelaar, kunnen dus niet meer van het verlaagd BTW tarief genieten.

Er is echter wel voorzien in een overgangsregeling gedurende 2024!

Alle afbraak en heropbouw projecten waarvan de omgevingsvergunning werd aangevraagd vóór 1 juli 2023, kunnen het verlaagd BTW tarief van 6% nog steeds toepassen t.e.m. 31 december 2024.

Deze maatregel is van toepassing op de huizen in De Kazerne!

Je kan hierdoor tot 31 december 2024 een privéwoning aankopen tegen een BTW tarief van 6% i.p.v. 21% wanneer alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

  • Je koopt de woning als natuurlijk persoon (niet via een vennootschap).
  • Dit wordt je enige en eigen privé-woonst gedurende minstens 5 jaar. Je bezit dus geen ander vastgoed, met uitzondering van een woning verkregen door een erfenis. Woon je op dit moment in een andere woning, dan kunnen we het verlaagde btw-tarief toepassen indien je de woning verkoopt uiterlijk 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van je nieuwe woning of appartement.
  • De maatregel is van toepassing op alle constructieschijven die gefactureerd worden vóór 31/12/2024.
  • De bewoonbare oppervlakte bedraagt max. 200 m² en dit blijft behouden voor minstens 5 jaar.
  • Je zal nog een btw-verklaring moeten ondertekenen.
  • Deze maatregel is niet van toepassing op de appartementen in De Kazerne.

Graag meer info? Neem contact op met onze sales consultant.